Wat doe ik  voor mijn opdrachtgevers?

Een groene buitenomgeving waarmaken waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Mooie initiatieven of ideeën juich ik toe en daarom zorg ik ervoor dat deze niet verloren gaan. Ik zorg ervoor dat we samen een creatief plan maken waar, maximaal groen in voorkomt en waar alle belanghebbenden in worden meegenomen. Zo maken we samen weloverwogen besluiten.

Wel ben ik standvastig en geef ik duidelijk de grenzen aan. Wat is realistisch? Tot zover en niet verder. De gemakkelijke weg kiezen doe ik niet. Ik ga de uitdaging aan. Ik neem de leiding om vernieuwing tot stand te brengen en dat doe ik in vele rollen.

Ik ben een creatieveling, die orde in de chaos weet te scheppen en structuur aanbrengt in ideeën en suggesties. Dat doe ik door als professional vanuit een helicopter view naar het complete proces te kijken. Ik ben het ene moment een landschapsarchitect of creatieve mediator en dan weer een daadkrachtige adviseur. Zo komen we uiteindelijk van schets tot realisatie, met alle stappen daar tussenin. Je krijgt bij mij het hele pakket in één persoon, van A tot Z.

Hoe bereik ik dat?

Er is altijd sprake van tweerichtingsverkeer. Ik vind dat opdrachtgevers moeten luisteren naar wat de omgeving hen vertelt. Er mag echt meer worden geïnvesteerd in een goede en veilige openbare omgeving. Over die omgeving hebben bewoners vaak zelf uitstekende gedachtes. Toch komen goede initiatieven meestal maar lastig van de grond, wat erg jammer is. Logisch ook, want vanwege wet- en regelgeving is een ogenschijnlijk simpel idee vaak helemaal niet zo gemakkelijk uitvoerbaar.Daarnaast is er doorgaans onvoldoende draagvlak. Hierdoor worden er veel te veel compromissen gesloten. Dit gaat altijd ten koste van de veilige en groene leefomgeving die iedereen juist zo belangrijk vindt.

De projecten die ik aanpak, ontstaan bij voorkeur vanuit vragen over de inrichting van de openbare ruimte, praktische problemen buiten of ‘groene vragen’ vanuit de samenleving. Vaak bottum up. Belangrijk is om daarbij alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Als mensen in een vroeg stadium worden betrokken, ontstaat er meer draagvlak voor de verandering, het plan of het besluit. Men krijgt bijvoorbeeld inspraak of ze kunnen deelnemen in een project. Dat noem ik succesvol omgaan met andere mensen. Ik vind dat enorm belangrijk.

Daarom zorg ik er voor dat er altijd samen wordt opgetrokken wanneer men mij inschakelt. Dit maakt het resultaat een gedragen resultaat. Wederom is dit tweerichtingsverkeer: echte, persoonlijke gesprekken, naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Dat is in overheidsland weleens lastig, maar het is mijn taak en talent om daar verandering in te brengen.

Het resultaat?

Door een project op de juiste manier te trekken, kun je het  eenvoudiger, sneller en goedkoper doen voor iedereen. Een mooi voorbeeld daarbij is de herinrichting van de doorgaande straat Dijkhuizen in Ruinerwold. Een schetsontwerp werd gemaakt voor Dorpsbelangen. De voorbereidingsfase is door middel van overheidsparticipatie tot stand gekomen. Zo werd ter voorbereiding met burgemeester en wethouders en betrokken ambtenaren in de bus gestapt naar Oost Gelre waar het College hun ervaringen op het gebied van overheidsparticipatie deelde. Ik was ook verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie. We hebben met alle waardevolle ideeën en initiatieven van aanwonenden en andere belanghebbenden rekening gehouden, zodat er een prachtige straat ligt, waar iedereen blij van wordt. ‘Het hart van Ruinerwold’ klopt weer!